Welkom op de website van:Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022 ruim twee jaar na het begin van de coronapandemie, is het voornemen een prachtig muziekstuk in première te laten gaan.
‘Laat mijn volk gaan’ is een compositie voor groot koor, kamerkoor, 6 solisten, orgel piano en pauken dat het verhaal vertelt over het volk Israël tijdens de slavernij en uittocht uit Egypte gebaseerd op het bijbelboek Exodus.
Met de uitvoering van dit muziekstuk wil de componist, Johan van Broekhoven, een moment markeren ter herdenking aan de gevolgen van de pandemie die de hele wereld in zijn ijzeren greep houdt.
Een moment om te herdenken, stil te staan, achterom te kijken, troost te putten, maar ook de blik weer hoopvol te richten op de toekomst. Van de gemeenschap voor de gemeenschap.
Deze 80 minuten durende compositie is in de afgelopen anderhalf jaar gecomponeerd tijdens en midden in de pandemie.
Johan is naast componist en dirigent tevens organist van de Gasthuiskerk te Zierikzee.


De compositie

De compositie bestaat uit achttien delen en duurt totaal plm. 80 minuten. Het is een compositie geworden met een enorme muzikale variëteit, waarin onder andere de plagen van Egypte worden vertolkt, de gesprekken met de farao, maar ook het verstilde gebed van Mozes en het lied van Mirjam. Over elkaar heen buitelende emoties in het stuk zullen ook onmiskenbaar de gevoelens vertolken van velen die op welke manier dan ook geraakt zijn door de coronatijd. Juist dit eeuwenoude verhaal is toepasselijk op de tijd waarin we nu leven. Een andere tijd, maar wel met raakvlakken. Op muzikale wijze uitgevoerd biedt het troost, kracht en hoop voor de toekomst.

De schitterende teksten voor deze compositie zijn van de hand van Kees Kuijper uit Sommelsdijk. Hij schreef in het verleden al meerdere malen prachtige teksten voor composities van Johan.

Projectgroep
Een projectgroep is inmiddels aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Het doel is om twee gratis concerten te geven, een op Schouwen-Duiveland in de Nieuwe Kerk te Zierikzee en een op Goeree-Overflakkee in de Rehoboth-kerk te Middelharnis.
Voorop staat dat alle betrokkenen, zoveel als mogelijk, belangeloos aan dit project meewerken. Wat zou het mooi zijn als vanuit de hele gemeenschap middelen beschikbaar worden gesteld om deze concerten mogelijk te maken. Van Broekhoven geeft zelf de eerste aanzet, door de compositie gratis beschikbaar te stellen en de muzikale en artistieke leiding op zich te nemen. Daarnaast zijn er (semi)-professionele musici nodig, instrumenten, uitvoeringslocaties, repetitieruimte etc. 

Een fundamentele rol voor het orgel en prominente rol voor de pauken
Het kerkorgel, koning der instrumenten, zal een fundamentele rol vervullen in de instrumentale begeleiding van deze compositie. Het orgel zal worden bespeeld door Hans Villerius uit Dirksland.
De pauken zijn te horen bij een 5-tal delen uit de compositie. Dit slaginstrument geeft daar waar nodig precies het nodige effect. Van het uitbeelden van een moeizame tocht van het volk door de woestijn tot een majestueus karakter bij strijd of overwinning. 
De pauken zullen worden bespeeld door Cees Boelaars uit Ouddorp.

Solisten (zang)
In de compositie zullen diverse solisten nodig zijn om de hoofdrolspelers in deze compositie uit te beelden. 
De rol van Mozes zal worden gezongen door Dirk Jan van Diggelen uit Barneveld (bariton)
De rol van Mirjam zal worden gezongen door Susanne van Nimwegen (alt) 
De rol van de dochter van Farao zal worden gezongen door Corry Wiegel uit Dirksland (sopraan)
De rol van Farao zak worden gezongen door Reinier Kieviet uit Dirkland (tenor)
De rol van Sippora zal worden gezongen door Marjo Heij uit Oude-Tonge (alt)
De stem van God en rol van Aäron zal worden gezongen door Corné de Geus (bas/bariton)